مسابقات قرآنی «پرتو نور» ویژه دانش آموزان مدارس پسرانه امام حسین (ع) شهرستان سبزوار

آلبوم تصاویر سال ۱۳۹۸

مسابقات قرآنی پرتو نور ویژه مدارس ابتدایی پسرانه امام حسین (ع) شهرستان سبزوار در چهار رشته حفظ ، قرائت ،ترتیل و اذان برگزار شد تا نفرات برتر به منظور شرکت در مسابقات قرآنی پرتو نور استانی مشخص شوند.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20