اخبار

آموزش گیاه، ریشه و ساقه
  • ۰ دیدگاه -
  • 167 بازدید

آموزش گیاه، ریشه و ساقه

زندگی ما و همه جانوران به گیاهان وابسته است. اکسیژن مصرفی، غذا و حتی داروهای مورد نیاز ما را گیاهان تامین میکنند. بسیاری از مشاغل […]

آموزش سایه پایه دوم
  • ۰ دیدگاه -
  • 151 بازدید

آموزش سایه پایه دوم

دانش آموزان پایه دوم در تاریخ 13 دی ماه 1400 مفهوم سایه را آموزش دیدند.اگر نور از سمت راست به چیزی بتابد، سایه در سمت […]

آموزش جمع اعداد
  • ۰ دیدگاه -
  • 186 بازدید

آموزش جمع اعداد

دانش آموزان در پایه ی اول ابتدایی با مفهوم جمع آشنا می شوند و جمع های اساسی، جمع دو عدد یک رقمی را در این […]