درست کردن چرتکه اعداد سه رقمی

درست کردن چرتکه اعداد سه رقمی برای آموزش خواندن ونوشتن اعداد سه رقمی. وسایل یک جعبه و سه عددچوب و مقواهای رنگی برای یکی ها ودهتای وصدتایی که  به صورت دایره در می آوریم. در تاریخ 22 دی ماه 1400 دانش آموزان سرکار خانم بداریه با درست کردن چرتکه اعداد سه رقمی را آموزش دیدند و خواندن  نوشتن اعداد سه رقمی را یاد گرفتند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20