درست کردن ماشین بادکنکی

اگر درست از سوختها استفاده نکنیم ممکن است روزی تمام شود و از نیروی باد بتوانیم به گونه ای در به حرکت درآوردن وسایل استفاده کنیم. در تاریخ 20 دی ماه 1400 دانش آموزان پایه دوم با توجه به درس اگر سوخت تمام شود از فصل هفتم کتاب علوم خود با ابزارهای جعبه، نی، بادکنک، قرقره یا چرخ های ماشینهای غیرقابل استفاده ماشین بادکنکی درست کردند و بچه ها با ماشین هایی که ساخته اند، مسابقه ی اتومبیل رانی برگزار کردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20